Lyckad Alderdom: Sa VILL VI Ha Det Nar VI AR Gamla Nog Att Forsta Vad SOM AR Viktigt

Lyckad Alderdom: Sa VILL VI Ha Det Nar VI AR Gamla Nog Att Forsta Vad SOM AR Viktigt

  • Author: Stefan Folster
  • Type: Mobi type
  • Pages: 88 pages
  • ISBN: none
  • ASIN: 9781537160344
  • Edition Language: English


  • Trots ett stort lyft i aldres levnadsstandard under de senaste decennierna har nagot gatt forlorad. I denna bok berattar fyra forfattare med en sammanlagd alder pa over 250 ar hur aldre kan aterta en nyckelroll i samhallsutvecklingen och samtidigt fa en djupare mening och tillfredstallelse med sitt liv.