Ubestemt tid

Ubestemt tid

  • Author: Jan Grue
  • Type: DjVu format
  • Pages: 123 pages
  • ISBN: none
  • ASIN: 9788205410442
  • Edition Language: English


  • Noen ganger trenger vi kompliserte maskiner for Р“Тђ reise i tid, men andre ganger er det sР“Тђ enkelt som Р“Тђ tenke en tanke.

    Nå står du i et skogholt i Østerrike i 1889, klar til å drepe den nyfødte Hitler. Nå står du på Eidsvoll i 1814, og angrer på at du ikke tok på deg varmere klær.De tolv novellene i Jan Grues andre novellesamling, Ubestemt tid, tar for seg de uforutsigbare hendelsene og den foranderlige historien. De forklarer hvorfor vi lever i den beste og eneste av alle tenkelige verdener, og hvem som kommer til å skru av lyset og låse døren etter seg når Norge en gang i (den nokså nære) fremtiden er nedlagt, demontert og solgt til utlandet.